top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cedars - UK ("nás", "my" nebo "náš") provozujewww.cedarsuk.org webové stránky (dále jen „Služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, když používáte naši službu, a o možnostech, které jste s těmito údaji spojili. Naše zásady ochrany osobních údajů pro Cedars UK vycházejí ze šablony zásad ochrany osobních údajů ze zásad ochrany osobních údajů.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Podmínkách a podmínkách, které jsou dostupné zwww.cedarsuk.org

Shromažďování a používání informací


Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naše služby.

 

Typy shromažďovaných dat


Osobní data
Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali („osobní údaje“). Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa

 • Jméno a příjmení

 • Telefonní číslo

 • Adresa, stát/kraj, provincie, PSČ, město

 • Soubory cookie a údaje o používání

 

Údaje o použití
Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak se ke Službě přistupuje a jak ji používá ("Údaje o používání"). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování & Údaje o souborech cookie
Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování ke sledování aktivity na naší službě a uchovávání určitých informací.

 

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány do vašeho zařízení. Používanými technologiemi sledování jsou také majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšení a analýze naší služby.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby. Další informace o správě souborů cookie naleznete v Průvodci soubory cookie prohlížeče.

 

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Soubory cookie relace. K provozování naší služby používáme soubory cookie relace.

 • Preferenční soubory cookie. Preferenční cookies používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.

 • Soubory cookie zabezpečení. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

Použití dat


Cedars Jan Woelke používá shromážděná data k různým účelům:

 • Poskytovat a udržovat Službu

 • Abychom vás informovali o změnách naší Služby

 • Abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, pokud se tak rozhodnete

 • Poskytovat zákaznickou péči a podporu

 • Poskytnout analýzu nebo cenné informace, abychom mohli službu zlepšit

 • Pro sledování používání Služby

 • Pro detekci, prevenci a řešení technických problémů


Přenos Dat


Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Spojené království a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, přenášíme do Spojeného království a tam je zpracováváme.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Cedars Jan Woelke učiní veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistil, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a nebude probíhat žádný přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly včetně zabezpečení. vašich údajů a dalších osobních údajů.

 

Zpřístupnění dat


Právní požadavky


Cedars Jan Woelke může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:

 • Abychom dodrželi zákonnou povinnost

 • K ochraně a obraně práv a majetku Cedars UK

 • Abychom zabránili nebo prošetřili možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou

 • K ochraně osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti

 • Na ochranu před právní odpovědností

 

Zabezpečení Dat


Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Poskytovatelé služeb


Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby zprostředkovávali naši Službu ("Poskytovatelé služeb"), poskytovali Službu naším jménem, poskytovali služby související se Službou nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba používána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem provádění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

Analytics
Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Můžete se odhlásit ze zpřístupnění své aktivity ve službě Google Analytics instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěv.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete v části Ochrana osobních údajů a Webová stránka podmínek: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Odkazy na jiné stránky


Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí


Naše Služba neoslovuje nikoho mladšího 18 let ("Děti").

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše děti poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů


Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e-mailem a/nebo nápadným oznámením v naší službě, než změna nabude účinnosti, a aktualizujeme „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jsme správcem vašich údajů. Pokud se chcete dozvědět více o GDPR a vašich právech vyplývajících z GDPR, přečtěte si Průvodce GDPR nebotento soubor.

Cedars Jan Woelke právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, ve kterém údaje shromažďujeme:

 • Cedars Jan Woelke s vámi musí uzavřít smlouvu

 • Cedars Jan Woelke jste k tomu dali svolení

 • Zpracování vašich osobních údajů je v oprávněných zájmech Cedars Jan Woelke

 • Cedars UK musí dodržovat zákon

Cedars UK uchová vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností, řešení sporů a prosazování našich zásad.

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Pokud si přejete být informováni, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly odstraněny z našich systémů, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme.

 • Právo na opravu.

 • Právo vznést námitku.

 • Právo na omezení.

 • Právo na přenositelnost údajů

 • Právo odvolat souhlas

Záznam souborů

Cedars UK se řídí standardním postupem používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky, když navštíví webové stránky. Všechny hostingové společnosti to dělají a jsou součástí analýzy hostingových služeb. Informace shromážděné protokolovými soubory zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Tyto nejsou spojeny s žádnými informacemi, které jsou osobně identifikovatelné. Účelem informací je analyzovat trendy, spravovat web, sledovat pohyb uživatelů na webu a shromažďovat demografické informace.

Kontaktujte nás


Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

Emailem:cedare77@gmail.com

bottom of page